Какво знаете за Родопите?

Welcome to your Какво знаете за Родопите? 1. Площта на Родопите (на българска територия) е ... кв.км?13 76514 73818 000 2. Коя е реката, която отделя Родопите от Рила?МарицаЮндолскаЯденица Time is Up!CancelSubmit...

Какво знаете за Родопите?

Welcome to your Какво знаете за Родопите? Площта на Родопите (на българска територия) е ... кв.км?13 46514 73818 000 Коя е реката, която отделя Родопите от Рила?МарицаЮндолскаЯденица По гео-тектонски и морфографски белези Родопите се делят на?Западни и ИзточниЗападни,...