Туристическо дружество "Крепостта - Могилица"

...
      ТД “Крепостта – Могилица” предлага посещение на туристическите обекти от Горното поречие на река Арда. С нашите водачи Вие можете да изкачите върхове обвити в предания и легенди или да в проникнете в недрата на планината през входовете на неблагоустроени пещери. Ще имате възможност да се върнете хилядолетия назад във времето, опитвайки се да разчетете тракийски надписи скрити покрай стари пътища… Изкачете родопския връх Ком, вижте Надарския надпис и красивата Надарска пещера. Отидете до родното място на Руфинка и се разходете из старите калдаръмени пътища на Агушевия род…

Свържете се с нас