Село Могилица, Родопите

 Село Могилица се намира в югоизточната  част на Западни Родопи. Селото е разположено на 960 метра надморска височина в Горното поречие на река Арда – район на пешеходен и пещерен туризъм в Родопите. Отстои на 26 километра южно от град Смолян.

Могилица има древна история. Най-ранните данни за човешко обитание са от преди 1000 години преди Христа, когато тук е минавал важен стратегически път от римската епоха, свързващ Беломорието с Тракия.В местността Нивище са открити каменни калъпи за отливане на сечива датирани от 16-12-ти век преди Христа. Туризъм в Родопите. По времето на Византийската империя мястото е било курортен център, в който са идвали на лов и почивка представителите на византийската аристокрация.

Старото име на Могилица е Тозбурун, което в превод означава прашна могила. Получило е името си от близкия хълм (борун)намиращ се западно от селото. Според преданията вечер, когато стадата с овце се връщали от паша и минавали покрай хълма, той не се виждал от прах.

Днес  Могилица е известна най-вече с Агушевите конаци, Голямата дървена лъжица и множеството пещери в района й, по-известни, от които са Ухловица, Надарска, Типицето и Голубовица. Над селото се намира и панорамната площадка „Върхът”, от която се вижда цялото горно поречие на Арда. Районът разполага с множество алтернативи за туризъм в Родопите, а в селото има къщи за гости, подходящи за индивидуални посетители или организирани групи.

Туристическо дружество "Крепостта - Могилица"

ТД “Крепостта – Могилица” предлага посещение на туристическите обекти от Горното поречие на река Арда. С нашите водачи Вие можете да изкачите върхове обвити в предания и легенди или да в проникнете в недрата на планината през входовете на неблагоустроени пещери. Ще имате възможност да се върнете хилядолетия назад във времето, опитвайки се да разчетете тракийски надписи скрити покрай стари пътища… Изкачете родопския връх Ком, вижте Надарския надпис и красивата Надарска пещера. Отидете до родното място на Руфинка и се разходете из старите калдаръмени пътища на Агушевия род…

Свържете се с нас за повече информация!

3 + 7 =