fbpx

Пещера Надарска

Представлява малка едноетажна пещера, състояща се от две галерии с обща дължина от 55 метра. Въпреки малката дължина, пещерата е много богата на вторични пещерни образувания. Стотици малки и големи сталактити се спускат от тавана, а красиви и изваяни в различни форми се издигат сталагмитите от земята. Много и големи са сталактоните, които са се образували при съединяването на сталактитите със сталагмитите.
Пещерата е неблагоустроена и влизането вътре се осъществява само с водач, който осигурява необходимата екипировка!
Прехода до пещерата и разглеждането вътре отнема около 1 час и 30 мин.
Посещението може да се съчетае с разходка до:
Надарския надпис
Гроба на Руфинка